Formalia

Stadgar Styrelsen
Protokoll, årsmöten SeniorNet Östersund
Första konstituerande mötet 2005 Verksamhetsberättelser
Årsmöte 2005 Verksamhetsberättelse 2004
Årsmöte 2006 Verksamhetsberättelse 2005
Årsmöte 2007 Verksamhetsberättelse 2006
Årsmöte 2008 Verksamhetsberättelse 2007
Årsmöte 2009 Verksamhetsberättelse 2008
Årsmöte 2010 Verksamhetsberättelse 2009
Årsmöte 2011 Verksamhetsberättelse 2010
Årsmöte 2012 Verksamhetsberättelse 2011
Årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse 2012

Årsmöte 2014
Årsmöte 2015
Årsmöte 2016
Årsmöte 2017
Årsmöte 2018
Årsmöte 2019

 

Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017