Lokaler


ABF entre Midgårdsgatan 8 Östersund

ABF huserar i det tidigare Gärdin & Perssonhuset.

Där finns samlingslokaler och datasal.
Även ABF:s kansli finns där.Parkering på Storsjötorget, Till ABF: gå gatan upp förbi
Willys vikav till höger och där är ingången.
OBS ingen parkering på Midgårdsgatan