Att bli medlem

Du kan bli medlem genom att anmäla Dig på SeniorNet Swedens hemsida och betala in 250 kr på SNS postgiro 436 04 03-2 eller bankgiro 5205-3782.

För samma avgift blir Du medlem i SeniorNet Östersund, som är Din lokala klubb, men Du måste ange detta som ett önskemål.

Du kan även anmäla Dig direkt som medlem till SeniorNet Östersund till någon av våra kontaktpersoner. På vår egen hemsida informerar vi om de olika aktiviteter, som vi bedriver externt, såväl i egen regi som i samarbete med företag, organisationer och studieförbund.

Minst två gånger om året anordnas medlemsmöten. Där lämnas information om kommande aktiviteter där du kan Du ställa frågor och lämna förslag på verksamhet.Genom gott samarbete med ABF Östersund har
klubben tillgång till sex datorer. Här arrangeras
cirklar i datakunskap. Välkommen!


Conny Lund, e-post: e-post: conny.lund@cgel.se
Tel 070-323 92 72

Ann-Mari Jonsson, e-post: anmajons@comhem.se
telefon: 070-663 96 95