SeniorNet Östersund

Verksamhetsberättelse för 2008

Styrelse
Styrelsen har haft följande sammansättning:

Alf Josefsson Ordförande
Krister Rubensson Vice ordförande
Ove Gryckdal Sekreterare
Gunnar Gunnarsson kassör
Karl-Olof Larsson Vise sekreterare

Ersättarer, som samtliga har deltagit i styrelsearbetet, har varit:

Ingrid Bergvall
Anne-Sophie Söderbergl

Revisorer har varit:

Britt Hansson
Gunborg Moberg

Adjungerad till styrelsen

Ann-Mari Jonsson Studieledare

Medlemsmöten
Två medlemsmöten utöver årsmötet har hållits. Vårträffen samlade den 24 april
52 deltagare. Thomas och Dennis från Alina informerade om erbjudande till medlemmarna. Höstträffen den 25 november besöktes också av 52 deltagare.
Apotekschef Jasmine Olbrant informerade om apotekets tjänster.

Styrelsen
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.

Verksamhet
Klubbens årsmöte ägde rum den 12 mars med 59 deltagare. Utöver sedvanliga
årsmötesförhandlingar informerade SeniorNet Swedens ordförande Bo R Svensson
om framtida planer inom SeniorNet. Från Sollefteå kom också Roland Thors och Rune Bergqvist.


Den 18 januari fick klubben brev från Umeå Universitet angående broschyren som presenterades vid statsministerns besök "Internet - äldre".

Den 17 april deltog Alf Josefsson och Ann-Mari Jonsson vid SeniorNet Swedens årsmöte i Stockholm.

Under dagarna 5 - 7 maj hade klubben Öppet hus för medlemmar kl 9-11 och 13-15.

Den 4 juni lämnades en skrivelse till Sparbanksstiftelsen om bidrag till utrustning i datasalen. Den 24 september meddelades att ansökan hade avslagits.

Radio Jämtland gjorde ett inslag från datasalen den 4 sept, som skulle ingå i ett reportage om studiecirklars höstupptakt. Inslaget sändes senare den 17 sept..

Den 15 oktober arrangerade Länsbiblioteket i samarbete med klubben SeniorSurf. Årets tema var kommunikation.

Alf Josefsson deltog i ordförandekonferensen i Stockholm den 10 november. Bland annat fick klubben beröm för kursen i Photoshop samt dessutom uppmärksammades våra presentkort..

Alf Josefsson deltog i Radio Jämtlands direktsändning onsdagen den 10 december, kl 10-11 i Jukebox angående äldre och datorer. Lyssnarna fick ringa in och ställa frågor.

Under året var medlemsantalet 176 medlemmar.

Conny Lund från Trångsviken ansluter sig till klubben under hösten. Han är intresserad att starta cirklar i Trångsviken under våren 2009.

Klubben samarbetar med NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet). Klubben disponerar datasalen måndag-torsdag förmiddag och
eftermiddag samt fredag förmiddag. Dessutom kan det hållas kvällscirklar.

Som cirkelledare har varit Ingrid Bergvall, Ann-Mari Jonsson, Alf Josefsson och Leif Pettersson. Ann-Mari fungerar som studieledare i klubben och svarar för det tunga
arbetet med kontakten med medlemmar och nya intresserade personer för studieverksamhet. Cirkelledarna har haft 4 träffar under året för genomgång och diskussion om
studiearbetet. Cirkelledarna arbetar ideellt. Det utgår endast reseersättning till och från träffarna.

Omfattningen av utbildningen genom studiecirkelverksamhet samt kulturarrangemang framgår av följande tabell.

Antal

Vår

Höst

Summa

Cirklar

18

19

37

Antal studietimmar

362

363

725

Antal deltagare inkl ledare

116

128

244

Handledare

4

4

4

Kulturarrangemang

12

2

14

Deltagare

172

59

231

I kulturarrangemang ingår vår- och höstträffar, öppet hus för medlemmar .

 

Ekonomi
Hänvisas till kassörens rapport som bilägges verksamhetsberättelsen..


Östersund den 18 januari 2009

Alf Josefsson
. ..........Krister Rubensson.........Ove Gryckdal

Gunnar Gunnarsson ........Karl-Olof Larsson